ΣΥΣΤΗΜΑ OT BOX

Χυτευόμενες υποδοχές για το καπάκι