ΣΦΑΙΡΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Σφαίρες με σπείρωμα

ot_cad_cam

ΣΦΑΙΡΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΣΦΑΙΡΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ2