ΕΞΩΜΗΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Kυλινδρικός σύνδεσμος OT VERTICAL