ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ OT VERTICAL

Kυλινδρικός σύνδεσμος OT VERTICAL

page32

page33