ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Πυρόχωμα, Μούφλα, Κεραμικό έμβολο, Διαχωριστικό, Πινέλα