ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ CREATION

Μεταλλοπορσελάνη CC

Η Creation CC είναι μία σύγχρονη, υψηλότηκτη, ορυκτή μεταλλοπορσελάνη με μοναδικές οπτικές και φυσικές ιδιότητες και διεθνή αναγνώριση για περισσότερο από 20 χρόνια. Τα άριστα συνεργαζόμενα κεραμικά υλικά έχουν άριστη ομοιογένεια και εγγυώνται υψηλή αντοχή (84 MPa).

 Πορσελάνη Ζιρκονίου ZI | ZI-F

Η CREATION ZI -F είναι μια νέα πορσελάνη ζιρκονίου με μεγάλη περιεκτικότητα αστριούχας ένωσης καλίου, κατάλληλη για την επένδυση όλων των ειδών σκελετών οξειδίου του ζιρκονίου και επίσης Creation CP ZI (press σε σκελετούς ζιρκονίου).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθήτε τις ιστοσελίδες:

Creation Willi Geller

Οδοντιατρικά Μαυραειδόπουλος

ή επικοινωνήστε μαζί μας (εξυπηρέτηση πελατών Βορείου Ελλάδος)

Eαν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο διαστρωματικής τεχνικής πορσελάνης Creation, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2310 224-203.
Τα σεμινάρια είναι 4-6 ατόμων, γίνονται στην έδρα της εταιρίας μας και είναι δωρεάν.