ΚΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Βιοσυμβατό χρωμιοκοβαλτιούχο κράμα χωρίς νικέλιο.

Το Combilium BSM διατίθεται σε τρεις τύπους:

BSM 3     Για συνδυασμένες εργασίες. Πιο σκληρό & άκαμπτο από     τα BSM 4 και 5.
BSM 4     Για άγγιστρα. Κατάλληλο και για συγκόλληση με laser.
BSM 5     Για άγγιστρα. Κατάλληλο και για συγκόλληση με laser.

Η εξαιρετική σκληρότητα, η μεγάλη ελαστικότητα, η καλή ρευστότητα και η λεία επιφάνεια των χυτών είναι τα στοιχεία τα οποία κάνουν το Combilium BSM την καλύτερη εναλλακτική λύση όταν δεν χρησιμοποιούνται πολύτιμα κράματα.

Κωδικός
2191    BSM 3    1kg
2190    BSM 4    1kg
2192    BSM 5    1kg

Περιεκτικότητα %:

BSM 3     Co ~63, Mo ~5, Cr ~30, C ~0,5, Si, Mn, C <2

BSM 4    Co ~64, Mo ~6, Cr ~29, C ~0,25, Si, Mn, Fe <2

BSM 5    Co~64, Mo ~5, Cr ~28,5, C ~0,35, Si, Mn, Fe<2

Ζητήστε Δείγμα!