ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διατίθονται σε δύο τύπους:

  • CROMSOLDER για κράμματα με βάση Ni-Cr
  • Co.Cr SOLDER για χρωμοκοβαλτιούχα κράμματα