ΥΛΙΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ-ΤΡΟΧΙΣΜΑ

Οξείδια Αλουμινίου, Υαλλοτρίματα, Δίσκοι κοπής, Ελεγχος σύγκλησης, Πάστα και υγρό φρεζαρίσματος.