ΥΛΙΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ-ΤΡΟΧΙΣΜΑ

Οξείδια Αλουμινίου, Υαλλοτρίματα, Δίσκοι κοπής, Ελεγχος σύγκλησης, Πάστα και υγρό φρεζαρίσματος.

ΤΙΜΕΣ
Alumix 50μ – 250μ   8kg     31€ + 23%
Alumix 50μ – 250μ 25kg    73€ + 23%
 
Perla Glass  40-70μ   31€ + 23%
Perla Glass 40-70μ  73€ + 23%
 
Δίσκοι 8014  100τεμ.     30€ + 23%
Δίσκοι 8015 100τεμ.     55€ + 23%
Δίσκοι 8017 100τεμ.    55€ + 23%
Δίσκοι 8018 25τεμ.      40€ + 23%
Δίσκοι 8019 25τεμ.     32,50€ + 23%
 
Contact Marker 20ml 11.60€ + 23%
FR.I Milling Paste 5gr  5€ + 23%