ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ

Rock Core (Danville Materials, USA)

Ρητίνη διπλού πολυμερισμού, με υψηλή αντοχή στη συμπίεση που διαμορφώνεται οπως η οδοντίνη. Το λευκό του χρώμα το καθιστά εύκολα διακριτό από τους οδοντικούς ιστούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως συγκολητική κονία για άξονες από πολυμερή υλικά. Φωτοπολυμερίζεται και αυτοπολυμερίζεται σε 5 λεπτά.

Τα θιξοτροπικά χαρακτηριστικά του επιτρέπουν τη στοίβαξη του υλικού χωρίς τεχνητό τοίχωμα διευκολύνοντας την δημιουργία αναστυστάσεων. Το πάχος των 18mμ το καθιστά μιά ιδανική κονία.

ROCKCORE

Luxacore Z Dual

luxacore