ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Μηχανοκινούμενα μικροεργαλεία ενδοδοντίας NiTi Race (FKG) με μοναδικά χαρακτηριστικά. Πιο Ασφαλή, Πιο Γρήγορα, Πιο Απλά!

dx

logo_fkg_vertical_rvb

iRACE

RACE

BioRace

D-RaCe

Scout RaCe

Υλικά Ενδοδοντίας

Εργαλεία Κάθετης & Πλάγιας Συμπήκνωσης B&L

Κουτιά Ενδοδοντίας