ΞΕΣΤΡΟ ΟΣΤΟΥ

Αυτογενής συλλέκτης οστού  Safescraper