ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

6,6 millimeters – 100% ANKYLOS!

6.6

Με χαρά σας ενημερώνουμε για την άφιξη του νέου κοντού εμφυτεύματος Ankylos 6,6 millimeters, που συμπληρώνει την μέχρι τώρα σειρά εμφυτευματική σειρά των Ankylos, Dentsply Implants. Το  Ankylos 6,6mm έχει ακριβώς την ίδια μοναδική κωνική σύνδεση (Tissue Care Connection)  όπως όλα τα εμφυτεύματα Ankylos, εμποδίζοντας τις micro-κινήσεις μεταξύ εμφυτεύματος και κολοβώματος.

Επίσης εμπλουτίζεται η προσθετική σειρά των εμφυτευμάτων XiVE, Dentsply Implants με την καινούρια σειρά κολοβωμάτων PS 3.4, με τα οποία επιτυγχάνεται η αλλαγή πλατφόρμας από D3.8 σε  D3,4. Ζητείστε το αναλυτικό φυλλάδιο.xive006